Korozijske poskodbe vodilne podpore cevovoda

V sklopu izgradnje kolesarske steze se izvaja obnova vročevoda DN 125 v dolžini 144 metrov, ki poteka od križišča Kidričeve in Tomšičeve ceste do uvoza k objektu VDC SAŠA.

Pri pregledu stanja cevovoda vključno z nosilno konstrukcijo je bilo ugotovljeno, da je zaradi vdora meteorne vode močno poškodovana nosilna konstrukcija cevovoda, zaradi česar je bilo potrebno slednjo zaradi korozije zamenjati na celotni trasi. Cevovod v dolžini 144 metrov je v dobrem stanju (na nekaterih mestih le površinska korozija), zato se je izvedlo peskanje, antikorozijska zaščita ter zamenjava izolacijskega sloja, izvedenega s cevaki kamene volne, debeline 10 cm.

Na naslovni fotografiji: Korozijske poškodbe vodilne podpore cevovoda

Korozijske poškodbe prečnih nosilcev:

Korozijske poskodbe precnih nosilcev

Zamenjava nosilne konstrukcije in antikorozijska zaščita cevovoda:

Nova nosilna konstrukcije in antikorozijska zascita

Obnova izolacijskega sloja cevovoda:

Obnova izolacijskega sloja cevovoda 1

Obnova izolacijskega sloja cevovoda 2