MKCN Ljubno ob Savinji

Zadnji septembrski petek je bil za občino Ljubno zelo slovesen. S svečano otvoritvijo prenovljene male komunalne čistilne naprave (MKČN) so namenu tudi uradno predali enega največjih okoljskih projektov v zgodovini občine, kot je na slovesnosti povedal župan Franjo Naraločnik. S prenovljeno MKČN je poslej ponovno poskrbljeno za primerno čiščenje komunalnih odplak in za varovanje Savinje kot naravne vrednote posebnega pomena.

Komunalno podjetje Velenje, služba investicij in razvoja, je za naročnika pripravilo projekt za rekonstrukcijo MKČN Ljubno, pridobilo gradbeno dovoljenje in izvajalo nadzor nad gradnjo. Omenjena služba namreč s svojimi storitvami projektiranja nizkih gradenj oziroma komunalne infrastrukture in izvajanjem nadzora na gradbiščih deluje na trgu.

MKČN Ljubno je projektirana in zgrajena z zmogljivostjo 1.100 populacijskih enot, z možnostjo nadgradnje še dodatnih 500 populacijskih enot. Vse to zadošča za trenutne potrebe lokalne skupnosti. Trenutno je priključenih skoraj 1.000 občanov , je pa možnosti širitve oziroma povečanja kapacitete čiščenja, kot se jih predvideva v prihodnosti. MKČN Ljubno je biološka čistilna naprava, ki deluje po principu lebdeče biomase. Vrednost investicije, ki je bila v celoti pokrita z lastnimi občinskimi sredstvi je dobrih 300.000 evrov.

Simbolično rezanje traku sta opravila župan Naraločnik in direktor izvajalskega podjetja Marn d. o. o. 

Otvoritev MKCN Ljubno ob Savinji