VLOGA ZA IZDAJO PARKIRNE KARTE  

i Informacije

 

LETNA KARTA ZA MODRE CONE (PD20103) / Cena z DDV 250 €

MESEČNA KARTA ZA MODRE CONE (PD20104) / Cena z DDV 25 €

LETNA KARTA ZA GARAŽNE HIŠE (RAZEN ZD) (PD20105) / Cena z DDV 250 €

MESEČNA KARTA ZA GARAŽNE HIŠE (RAZEN ZD) (PD20106) / Cena z DDV 25 €

TEDENSKA KARTA ZA GARAŽNE HIŠE (RAZEN ZD) (PD20111) / Cena z DDV 15 €

LETNA ZLATA KARTA (GH+MODRE CONE) (PD20107) / Cena z DDV 350 €

MESEČNA ZLATA KARTA (GH+MODRE CONE) (PD20108) / Cena z DDV 35 €

LETNA KARTA MOTORNO KOLO GH GORICA in II. etaža avtobusna postaja (PD20110) / Cena z DDV 125 €

POLLETNA KARTA MOTORNO KOLO GH GORICA in II. etaža avtobusna postaja (PD21806) / Cena z DDV 80 €

MESEČNA KARTA MOTORNO KOLO GH GORICA in II. etaža avtobusna postaja (PD21807) / Cena z DDV 15 €

LETNA KARTA GH AVTOBUSNA POSTAJA, III. etaža (PD23228) / Cena z DDV 300 €

MESEČNA KARTA GH AVTOBUSNA POSTAJA, II. etaža (PD23226) / Cena z DDV 30 €

TEDENSKA KARTA GH AVTOBUSNA POSTAJA, II. etaža (PD23227) / Cena z DDV 18 €

klicaj Opomba: *Navedite število obrokov, maksimalno število obrokov je 10; kopija osebnega dokumenta je obvezna priloga.

userIcon2  Osebni podatki

vprasaj  Parkirna karta bo poslana po pošti na zgoraj naveden naslov.

obrokiIcon  Obročno odplačevanje

klicaj  V primeru obročnega odplačila je potrebno priložiti kopijo osebnega dokumenta.

Priložite kopijo osebnega dokumenta:

eInvoiceicon  E-račun

klicaj Pogoj za izvedbo E-naročanja storitev Modrih con je, da je uporabnik prejemnik e-računa kot PDF oblika.

Prejemnik e-računa kot PDF oblika na elektronski naslov prejme e-račun v PDF obliki, ki nadomešča klasični papirni račun. Hkrati je najhitrejši in najenostavnejši način, da prejmete račun in podatke za plačilo. E-račun kot PDF oblika je na pogled enak računu, ki bi ga prejemnik računa storitev dobil po navadni pošti, lahko ga shranite v arhiv, ga natisnete ali samo ogledate. Za pregledovanje e-oblike računa v PDF-ju je potrebna namestitev programa Adobe Acrobat Reader. Izdaja in dostava je enakovredna računom v papirni obliki.

klicaj IZJAVA: S potrditvijo naročila na E-račun kot PDF oblika izjavljam,

  • da sem seznanjen s Splošnimi pogoji, objavljenimi na www.kp-velenje.si, za poslovanje z e-obliko računa in soglašam, da mi izdajatelj e-oblike računa pošilja račune za moje obveznosti, ki nastajajo iz naslova opravljenih storitev, samo v elektronski obliki na elektronski naslov naveden v tej vlogi;
  • jamčim za resničnost in pravilnost zgoraj navedenih podatkov, pooblaščam izdajatelja e-oblike računa, da s to izjavo posredovane osebne podatke uporablja za namen, določen s Splošnimi pogoji;
  • da se zavezujem, da bom izdajatelja e-oblike računa redno obveščal o vseh spremembah podatkov.

vprasaj  Če se v zgornje okno za podpis ne morete podpisati, lahko spodaj naložite sliko podpisa.

S svojim podpisom soglašam, da Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., obdeluje, hrani in varuje moje osebne podatke v evidenci uporabnikov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov ali GDPR (General data Protection Regulation) in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, katerih podrobnejša pojasnila so objavljena na naslovu www.kp-velenje.si.

S potrditvijo vloge izjavljam, da so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi, resnični, točni in popolni in, da za svojo izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost. Nadzor nad izvajanjem določb 29. in 30. člen Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MOV izjava organ občinske uprave, ki je pristojen za nadzor.

Vpisani osebni podatki bodo prvič poslani v obdelavo šele s klikom na gumb Oddaj vlogo. Več o obdelavi in hranjenju osebnih podatkov si lahko preberete tukaj.

Polja označena z so obvezna! V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na pisarno modrih con.

Powered by BreezingForms