DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

dodatna kvaliffikacija 2020 002

V četrtek, 5. 3. 2020,  smo v Komunalnem podjetju Velenje izvedli usposabljanje v okviru programa za pridobitev dodatne kvalifikacije Vzdrževalec, vzdrževalka čistilnih naprav, modul 3  - Vzorčenje in osnovne analize. Komunalno podjetje Velenje je namreč eden od izvajalcev izobraževanja za pridobitev omenjene dodatne poklicne kvalifikacije.

Usposabljanje s področja vzorčenja in osnovnih analiz je potekalo na Centralni čistilni napravi Šaleške doline v Šoštanju (CČN). Teoretični del usposabljanja je v obliki predavanja, ki ga je izvedla vodja službe za tehnologije in nadzor Nataša Uranjek, potekalo najprej v sejni sobi CČN, praktični prikazi pa na napravah in objektih CČN in v tehnološkem laboratoriju. Namen usposabljanja je razumevanje delovanja in procesov čiščenja odpadnih voda ter pridobitev ustreznih znanj za upravljanje in vzdrževanje ključne opreme na čistilni napravi. Udeleženci po zaključku 50-urnega modularnega programa in opravljenem ustnem izpitu pridobijo potrdilo za 3. raven usposobljenosti po izobraževalnem sistemu v RS (t. i. SOK – Slovensko ogrodje kvalifikacij).

20200304 111031

Danes so se v prostorih Centralne čistilne naprave Šaleške doline v Šoštanju na povabilo direktorja Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašperja Škarje sestali direktorji javnih podjetij Savinjske regije. Na delovnem sestanku so obravnavali nekatere aktualne teme (problematika blata iz čistilnih naprav, okoljska dajatev, embalaža ipd.), s katerimi se srečujejo komunalna podjetja v Sloveniji, izmenjali mnenja in izkušnje ter skupaj iskali možne rešitve. Sestanka sta se udeležila tudi direktor Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijan Zupanc in direktor projektov pri ZKG mag. Iztok Rozman. Tovrstna panožna srečanja so pomembna z vidika nadaljnjega konstruktivnega sodelovanja vseh deležnikov pri zagotavljanju nemotene komunalne oskrbe tudi v prihodnje.

Nacrt toplotna postaja

S 1. 3. 2020 so stopile v veljavo nove Tehnične zahteve za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja. Dokument, ki so ga pripravili na PE Energetika Komunalnega podjetja Velenje, vsebuje posodobljene sheme toplotnih postaj ter spremenjene zahteve za gradnjo vročevodnega distribucijskega sistema s predizoliranimi cevmi. Z dnem uveljavitve Tehničnih zahtev, izdaje 3, preneha veljati predhodna izdaja Tehničnih zahtev, izdaja 2. Dokument je objavljen na povezavi 

CCN Saleške doline

Vabljeni k branju članka, danes objavljenega v tedniku Naš čas. Z Natašo Uranjek, vodjo službe za tehnologije in nadzor v Komunalnem podjetju Velenje, se je pogovarjala novinarka Jasmina Škarja. 

Kam s komunalnim blatom, ki nastane v centralnih čistilnih napravah – Z odpovedjo madžarskih odjemalcev seznanjeni tudi v Komunalnem podjetju Velenje – Iščejo nove rešitve – Nas bo sprememba udarila po žepu?

Ljudje smo bolj ozaveščeni, poslušamo, beremo in se zavedamo pomena čiste vode za zdravje narave, okolja in za svoje zdravje, saj jo uporabljamo v vsakdanjem življenju. K sreči imamo vodo, ki še ni onesnažena s pesticidi in drugimi mikroonesnažili. Po mnenju Nataše Uranjek, vodje službe za tehnologije in nadzor Komunalnega podjetja Velenje, se trudijo distribuirati zdravstveno ustrezno in čisto pitno vodo in odpadno vodo čimbolj očistiti, da naredijo kar največ, kar v danem trenutku lahko.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov