DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

ZKG skupščina 09052023

V torek, 9. maja 2023, je na Gospodarski zbornici Slovenije potekala 3. redna skupščina, na kateri so potekale volitve v organe ZKG. Skupščine so se udeležili predstavniki 59 članskih podjetij, ki so izvolili nove predstavnike v delovna telesa zbornice za štiriletno mandatno obdobje 2023–2027. V 21-članski Upravni odbor ZKG so izvolili tudi direktorja Komunalnega podjetja Velenje, mag. Gašperja Škarjo. Več o članih delovnih teles najdete na tej povezavi.

Zbornica povezuje člane s skupnim interesom nastopanja in uveljavljanja vpliva na področjih, ki so pomembna za člane iz dejavnosti javnih in tržnih gospodarskih služb varstva okolja, v razmerju do države, sindikatov, organov in institucij Evropske skupnosti ter drugih partnerjev pri sprejemanju in uresničevanju gospodarske politike, zakonodaje ter pogojev za delovanje gospodarskega sistema.

Skrbi tudi za izmenjavo dobrih praks med službami doma in v tujini, hkrati preučuje in sooblikuje nove tehnološke rešitve in sodeluje pri pripravi predlogov zakonodaje. Vse to s pomembnim skupnim ciljem: boljša kakovost storitev in čim bolj racionalno poslovanje.

Na Skupščini sta državni sekretar Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj mag. Marko Koprivc in sodelavec Gabriel Mezang Nkodo prisotnim predstavila trenutno stanje črpanja kohezijskih sredstev in načrte za prihodnjo finančno perspektivo, kjer je veliko priložnosti tudi za družbe komunalnega gospodarstva.

Gospodarske zbornice in delodajalska združenja so v zadnjih mesecih že večkrat opozorile na zaostrene razmere, v katerih deluje slovensko gospodarstvo. Ključen razlog so previsoke cene električne energije, zaradi katerih gospodarstvo izgublja konkurenčno prednost na globalnih trgih, na kar opozarjajo tudi podatki o industrijski proizvodnji, trgovini in ostalih storitvenih dejavnostih ter padcu naročil v prvih mesecih letošnjega leta. Zato gospodarstvo nujno potrebuje primerljive ukrepe, kot jih poznajo druge države članice EU, in to takoj.

obeležje Podkraj maj23 m

Sporočilo za javnost Mestne občine Velenje

Na pobudo Zavoda ŽIV!M in Društva Hospic bomo v torek, 16. maja, ob 17. uri na Pokopališču Podkraj (odsek A, 26 vrsta, št. 1) odkrili obeležje »V ljubeč spomin na naše drage otroke«. Obeležje bo namenjeno vsem otrokom, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. Z njim želimo vsem prizadetim staršem, ki so izgubili otroka v času nosečnosti ali ob porodu ponuditi prostor za žalovanje. Na dogodku ob odprtju bo prisoten tudi predstavnik Mestne občine Velenje ter predstavniki Zavoda ŽIV!M in Društva Hospic. Pripravljamo tudi kratek kulturni program.

Ureditev majhnega parka z obeležjem je izvedlo Vrtnarstvo Sadika, zanj smo namenili  6.581,56 evra (DDV je zajet).

Podobna obeležja oz. spominski parki so že v Ljubljani, Mariboru, Celju, Slovenj Gradcu, Novem mestu, Postojni, Novi Gorici, na Ptuju. Tudi na Jesenicah je v pripravi. V vseh teh mestih so park naredili zaradi bližine porodnišnice. Mestna občina Velenje je prva, ki se je odločila za postavitev obeležja, kljub temu, da v mestu ni porodnišnice.

Vir fotografij: www.visitsaleska.si / foto: Matej Vranič

Z letošnjo kolesarsko sezono upravljanje sistema Bicy prevzema Komunalno podjetje Velenje. Kot lokalno podjetje z bogatimi izkušnjami z upravljanjem lokalne infrastrukture se bomo lahko hitro odzivali na potrebe uporabnikov in sistem še nadgradili.

Avtomatiziran sistem brezplačne izposoje mestnih koles Bicy bo ponovno na voljo od 25. aprila dalje. Letos je na 21 izposojevalnih postajah (16 v Velenju in 5 v Šoštanju) na voljo 149 koles, od tega je kar polovica vseh koles električnih. Kolesa so na voljo na 16 izposojevalnih postajah v Velenju in na 5 izposojevalnih postajah v Šoštanju.

Obveščamo vse uporabnike, da brezplačna telefonska številka sistema Bicy 080 19 61 ostaja v veljavi, tako da uporabniki tudi v prihodnje lahko vse reklamacije sporočajo nanjo.

Uvajamo tudi nekatere novosti. Vsem uporabnikom bomo v plačilo posredovali že izpolnjen UPN obrazec za plačilo registracije za leto 2023, skupaj s Pogodbo o naročništvu za najem kolesa ter veljavnimi Splošnimi pogoji. Podpis pogodb in registracija sta mogoča na treh lokacijah: Komunalno podjetje Velenje (upravna stavba), Vila Bianca in Občina Šoštanj od 25. aprila 2023 dalje. Za registracijo je potrebno predložiti veljavni osebni dokument in davčno številko. Registracija velja za tekoče koledarsko leto in jo je v novem koledarskem letu potrebno obnoviti. Uporaba storitev sistema Bicy je brezplačna, uporabniki pa morajo ob vsakoletni registraciji ali zamenjavi stare uporabniške kartice z novo, ki omogoča uporabo nadgrajenega sistema, za  stroške vzdrževanja in registracije plačati 10 evrov.

Brezplačen sistem Bicy je ukrep, ki pomaga pri razširjanju trajnostne mobilnosti. Mestna občina Velenje bo tudi v prihodnje vodila projekte, ki bodo spodbujali hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in alternativne oblike mobilnosti. Kmalu bodo uporabniki sistema preizkusili tudi nove kolesarske povezave proti Dobrni in Hudi luknji.

V Velenju imamo kar 21 km novih kolesarskih stez in 70 novih električnih koles, ki smo jih pridobili iz mehanizma CTN. V prihodnjih letih pričakujemo tudi izgradnjo regionalnih kolesarskih povezav.

Vse informacije o sistemu Bicy si preberite na povezavi.

Pozivamo občane, da s kolesi ravnajo skrbno, saj bodo le tako lahko čim dlje časa v uporabi. Vandalizem je nedopusten in vsak incident prijavimo policiji. Želimo vam prijetno kolesarjenje.

 

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov