DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

Centralna čistilna naprava Šaleške doline

Komunalno podjetje Velenje sodeluje v izobraževalnem programu za pridobitev dodatne kvalifikacije »Vzdrževalec/vzdrževalka čistilnih naprav«, ki ga sicer organizira in vodi Javno podjetje CČN Domžale – Kamnik. Dodatna kvalifikacija je namenjena vsem, ki želijo pridobiti in utrditi znanje na področju vzdrževanja čistilnih naprav. Prav tako je primerna tudi za zaposlene kot del uvajanja na delovnem mestu. Komunalno podjetje Velenje bo v program usposabljanja, ki bo potekalo interaktivno v obliki predavanj in praktičnih prikazov v laboratoriju, napravah ter objektih čistilne naprave, vključilo sodelavca. V sklopu izobraževanja bomo na Centralni čistilni napravi Šaleške doline za udeležence izvedli modul »Vzorčenje in osnovne analize« odpadnih vod.

pexels photo 355288

V trenutku, ko odpremo pipo in priteče pitna voda, nastaja odpadna voda kot produkt njene uporabe in našega načina življenja ter delovanja. Odpadnih voda je več vrst in glede na izvor v splošnem govorimo o komunalni, industrijski in padavinski odpadni vodi.

Komunalna odpadna voda ni zgolj voda iz gospodinjstev, torej tista, ki nastaja v naših bivalnih okoljih zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih, ampak nastaja tudi v okoljih, kjer delamo, se učimo, družimo ali se znajdemo po sili razmer. V okoljih, kjer delamo, nastaja industrijska odpadna voda kot rezultat industrijskih in drugih podobnih procesov ter tudi opravljanja kmetijske dejavnosti. Padavinska odpadna voda pa nastaja kot posledica padavin in onesnažena odteka z utrjenih, tlakovanih ali z drugimi materiali prekritih površin v vodootoke ali se odvaja v javno kanalizacijo.

VTV 23.10.2019 Kopusar

Vabljeni k ogledu prispevka iz oddaje Dobro jutro (VTV) z dne 23. 10. 2019. Voditeljica Andreja Petrovič se je pogovarjala z vodjo pogrebno-pokopališke dejavnosti Komunalnega podjetja Velenje Milanom Kopušarjem. Komunalno podjetje Velenje je upravljavec pokopališč Podkraj in Škale, v pogrebno-pokopališki službi KPV pa skrbimo za urejenost in vzdrževanje pokopališč ter investicije, izvajamo pogrebne storitve ter vodimo vse potrebne aktivnosti za doseganje zakonskih normativov s tega področja. Na pokopališču Podkraj je urejeno 24-urno dežurstvo vse dni v tednu. Kaj smo v letu 2019 na področju te dejavnosti postorili in kaj še nameravamo, kakšni so trendi pri pokopih, kaj vse zajemajo storitve naše pogrebne službe, kako kaže z razširitvijo pokopališča Podkraj in kdaj bo tudi v Škalah možen raztros pepela ali pokop v žarnem zidu, boste izvedeli v prispevku.

IMGP0312

V današnji številki tednika Naš čas je objavljen prispevek Tatjane Podgoršek z naslovom "Pokopališča urejajo vse leto, v teh dneh le bolj pospešeno", ki ga v celoti objavljamo tudi na spletni strani. Vabljeni k branju. 

Za vlaganja v ureditev pokopališč Podkraj in Škale letos več kot 200 tisoč evrov – Pohvale za urejenost – Nov portal na pokopališču Podkraj

V teh dneh je gneča na pokopališčih velja kot običajno. Ljudje urejajo grobove in njihovo okolico, dela ne manjka tudi upravljalcem pokopališč. »«Gneča na pokopališču pomeni za nas več dela, saj je odpadkov več kot običajno, tudi več drugih opravil, potrebnih je več zaposlenih. Trudimo se, da sta pokopališči Podkraj in Škale, ki ju upravljamo pokopališče Šmartno ni v njihovi pristojnosti), urejeni. To dokazujejo številne pohvale ljudi, ki prihajajo sem od drugod, pa tudi naši občani nam to priznavajo,« pravi vodja Pogrebno - pokopališče dejavnosti Komunalnega podjetja Velenje Milan Kopušar.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov