DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

DDD podganica

V obdobju od 1. 9. do 20. 10. 2021 je na območju mestne občine Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki potekala redna jesenska deratizacija javnega kanalizacijskega omrežja in sistema daljinskega ogrevanja s pripadajočimi objekti. Parafinske vabe so bile nastavljene v 859 kanalizacijskih jaškov ter v 196 toplotnih postaj in jaškov na sistemu daljinskega ogrevanja.

Zaradi izbruha korona virusa in zaprtja številnih objektov smo predvideli, da se bodo škodljivci v iskanju hrane selili in razkropili na različna območja. Zaradi tega smo povečali gostoto in število postavljenih vab, kar preprečuje razmnoževanje glodavcev na komunalnih sistemih v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje.

Usposabljanje CCN 1

V četrtek, 21. 10. 2021,  smo v Komunalnem podjetju Velenje že drugič letos izvedli usposabljanje v okviru programa za pridobitev dodatne kvalifikacije Vzdrževalec, vzdrževalka čistilnih naprav, modul 3  - Vzorčenje in osnovne analize (6 pedagoških ur). Komunalno podjetje Velenje je namreč eden od izvajalcev izobraževanja za pridobitev omenjene dodatne poklicne kvalifikacije.

Usposabljanje s področja vzorčenja in osnovnih analiz je potekalo na Centralni čistilni napravi Šaleške doline v Šoštanju (CČN). Teoretični del usposabljanja je potekal najprej v sejni sobi CČN (predavanje), praktični prikazi pa na napravah in objektih CČN in v tehnološkem laboratoriju. Namen usposabljanja je razumevanje delovanja in procesov čiščenja odpadnih voda ter pridobitev ustreznih znanj za upravljanje in vzdrževanje ključne opreme na čistilni napravi.

Obisk ZKG 21102021

Centralna čistilna naprava Šaleške doline, Šoštanj, 21. 10. 2021

Včeraj smo imeli na CČN Šaleške doline delovni obisk. Na sestanku so bili prisotni tudi predstavnik Zbornice komunalnega gospodarstva (ZKG) mag. Iztok Rozman in predstavniki podjetja HACH LANGE z direktorico Zdenko Sivec. Beseda je tekla o izzivih na področju čiščenja odpadnih vod in ravnanja z blatom. Potekale so tudi priprave na zimski sestanek European Federation of National Associations of Water Services (EurEau), katerega članica je ZKG.

Mag. Iztok Rozman in Nataša Uranjek (KPV) sta predstavnika Slovenije v EurEau v skupini EU2, ki pokriva področje odpadnih vod za celotno Evropsko unijo.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov