DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

Poln. Mercator 2 april 2023

Dopolnitev odloka o ureditvi prometa v Mestni občini Velenje za električne polnilnice prinaša nekaj novosti. Po novem sta električni polnilnici, ki stojita za stavbo Mestne občine Velenje, namenjeni izključno parkiranju in polnjenju vozil za potrebe občine, električni polnilnici v garažni hiši Mercator pa sta namenjeni parkiranju in polnjenju električnih vozil občanov in drugih obiskovalcev. Plačljivo parkiranje s polnjenjem na polnilnicah tipa AC znaša 0,39 evra na kWh, tipa DC pa 0,49 evra na kWh in velja od 12. aprila 2023 dalje. Pristojbina za enkratno polnjenje znaša 1 evro z DDV, 0,03 evra na minuto pa znaša dodatek k ceni polnjenja nad 60 minut. Z električnimi polnilnicami, ki so v lasti občine, upravlja Komunalno podjetje Velenje.

Zaradi povišanja stroškov električne energije v preteklem letu in porasta električnih vozil v prometu, ki se polnijo na teh parkirnih mestih, občini oziroma upravljavcu nastajajo vedno večji stroški. Da bi ravnali čim bolj gospodarno in ekonomično, brezplačno parkiranje in polnjenje električnih vozil ukinjamo in nadomeščamo s pobiranjem parkirnine s polnjenjem po ceniku, ki je primerljiv z ostalimi tržnimi ponudniki tovrstnih storitev. Dodatno pojasnjujemo, da je možnost brezplačnega polnjenja na parkiriščih in električnih polnilnih točkah Mestne občine Velenje neenakopravno vplivala na ponudnike električnih polnilnic in uporabnike, saj se s polnjenjem električnih vozil kot pridobitno dejavnostjo ukvarja vedno več gospodarskih subjektov. Tako je brezplačno polnjenje na parkiriščih in električnih polnilnih točkah občine ustvarjalo nelojalno konkurenco.

Zavedamo se, da je uvedba plačljivih storitev za uporabnike vedno skrajno nepriljubljen ukrep in naš namen nikakor ni slabšanje gospodarskih in socialnih pogojev naših uporabnikov.

Gasilci 2

Pred Gasilskim domom Velenje je danes potekala dezinfekcija gasilskih cistern naslednjih gasilskih društev: GD Velenje, PGD Škale, PGD Pesje, PGD Vinska Gora, PGD Gorenje, PGD Premogovnik, PGD Šentilj in  PGD Šalek.

Služba za tehnologije in nadzor Komunalnega podjetja Velenje je izvedla dezinfekcijo gasilskih cistern v MO Velenje. Po 24 urah se bo izvedlo še izpiranje in kontrolno vzorčenje za potrditev uspešno izvedene dezinfekcije. Cisterne bodo tako ustrezno pripravljene za prevoz pitne vode v izrednih situacijah.

Gasilci običajno izvajajo izredne prevoze pitne vode  individualnim uporabnikom, ki jim zaradi suše primanjkuje vode, v primeru okvar na zasebnih vodovodih ali drugih situacijah. Pitna voda, ki se prevaža s cisternami, mora biti prav tako zdravstveno ustrezna kot pitna voda iz javnega vodovoda.

Podganica

Spomladanska deratizacija v Šaleški dolini poteka po načrtu in brez večjih težav. Od 27.-31. 3. so se deratizacijske vabe postavljale v kanalizacijske jaške v mestu Velenje, na Konovem, v Paki pri Velenju in Šaleku. Deratiziranih je bilo 250 jaškov. V naslednjem tednu se deratizacija jaškov nadaljuje v starem Velenju, Stari vasi, na Žarovi cesti in na Gorici, nato sledi deratizacija mesta Šoštanj.

Spomladanska deratizacija se izvede v obdobju, preden se začne parjenje glodalcev. V toplem vremenu pride do reprodukcije podgan, z deratizacijo pa uspešno preprečimo povečanje njihove populacije. Jesenska deratizacija se izvede v obdobju, preden se glodavci selijo v toplejše okolje, kjer bi se zaščitili pred mrazom.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov