VLOGE IN OBRAZCI

Soglasja

Če želi vlagatelj pridobiti projektne pogoje za potrebe projektiranja objektov, izpolni naslednji obrazec:

PDF IKONA Vloga za izdajo projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja

Če želi vlagatelj pridobiti mnenje za nezahtevne, manj zahtevne ali zahtevne objekte za izdajo gradbenega dovoljenja, izpolni spodnji obrazec ali obrazec "Prlioga 9 Zahteva za izdajo mnenj" na povezavi.

PDF IKONA Vloga za izdajo mnenja

Če želi vlagatelj pridobiti soglasje za priključitev obstoječih objektov na komunalno in energetsko infrastrukturo, soglasje za začasno priključitev na vodovodno omrežje ali soglasje h gradnji enostavnih objektov izpolni naslednja obrazca:

PDF IKONA Vloga za izdajo soglasja
PDF IKONA Vloga za izdajo soglasja za začasno priključitev na vodovodno omrežje

Če želi vlagatelj pridobiti smernice oziroma mnenja za prostorsko načrtovanje in uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev ter zagotavljanje opremljanja zemljišč za gradnjo, izpolni naslednji obrazec:

PDF IKONA Vloga za izdajo smernic in mnenj
 
Če se želi vlagatelj odklopiti iz javnega komunalnega omrežja izpolni naslednje obrazce:
 
PDF IKONA Vloga za izdajo soglasja za odklop iz vodovodnega omrežja
PDF IKONA Vloga za izdajo soglasja za odklop iz toplovodnega omrežja
PDF IKONA Vloga za izdajo soglasja za odklop iz plinovodnega omrežja