VLOGE IN OBRAZCI

Pogrebno pokopališka služba

PDF IKONA Soglasje za postavitev nagrobnega obeležja
PDF IKONA Evidentiranje sprememb najemnikov grobnih mest