VLOGE IN OBRAZCI

Pogrebno pokopališka služba

PDF IKONA Soglasje za postavitev nagrobnega obeležja