VLOGE IN OBRAZCI

Zemeljski plin

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., obračunava komunalne dobrine oz. storitve skladno z veljavno zakonodajo na področju oskrbe z zemeljskim plinom na območju mestne občine Velenje in občine Šoštanj:

  • Akt o določitvi omrežnine za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju mestne občine Velenje in občine Šoštanj (UL RS, št. 138/2006, 53/2008, 52/2010 in 109/2011);
  • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje mestne občine Velenje in občine Šoštanj (UL RS, št. 60/19);
  • Tehnične zahteve za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav distribucijskega sistema zemeljskega plina za geografski območji Mestne občine Velenje in občine Šoštanj
PDF IKONA Zahtevek zemeljski plin - sprememba odjemne skupine 1. 2014
PDF IKONA NA 7.5-5-9 Navodila - Kontrolni vizualni pregled notranje plinske napeljave