VLOGE IN OBRAZCI

Modre cone

e-Naročanje Vloga za izdajo parkirnega abonmaja in dovolilnice
e-Naročanje Vloga za izdajo parkirne karte
PDF IKONA Vloga za izdajo drugega letnega parkirnega abonmaja
PDF IKONA Vloga za izdajo parkirne karte
PDF IKONA Vloga za zamenjavo prvega abonmaja za dovolilnico GH Gorica