euro zone europe

Uporabnike komunalnih storitev obveščamo, da je Komunalno podjetje Velenje izvedlo obračun komunalnih storitev za individualne hiše za obdobje januar-junij 2018. Skupno je bilo izstavljenih 6.865 obračunov. 3.629 uporabnikov je prejelo obračun v dobro v skupni vrednosti 127.065,01 €, kar predstavlja 3,60 % prihodkov realizacije za individualne hiše v obdobju januar-junij 2018; 3.236 uporabnikov je prejelo obračun v breme v skupni vrednosti 104.055,23 €, kar predstavlja 2,95 % realizacije za individualne hiše v obravnavanem obdobju. Znesek obračunov v dobro se uporabnikom upošteva pri naslednjih mesečnih akontacijah oz. računih.

Pregled obračunov v breme in dobro uporabnikov je razviden iz naslednjih podatkov:

Tabela obracun januar junij 2018

Graf obracun januar junij 2018