13 KPV fotografije FB

V sredo, 29. 11. 2017, je ob 17.30 prišlo do daljšega izpada dobave toplotne energije na proizvodnem viru v Termoelektrarni Šoštanj. Dobava toplotne energije na prevzemnem mestu je bila 4 ure popolnoma prekinjena. Ob 21.30 je bila dobava toplotne energije sicer ponovno vzpostavljena, vendar z motnjami in za tretjino nižja od trenutno potrebne glede na zunanje temperature. Motnje pri dobavi toplotne energije so se nadaljevale še v zgodnje jutranje ure in dopoldan. V tem času je bila dobava toplotne energije iz proizvodnega vira še vedno pod zahtevano mejo, zato so bile na posameznih odsekih omrežja še vedno motnje dobave toplotne energije našim uporabnikom, ki so se končale po 11. uri.

Kot so nam pojasnili predstavniki Termoelektrarne Šoštanj je do izpada proizvodnih virov toplotne energije prišlo zaradi izpada bloka 6 in težav z zagonom plinskih turbin, kar je povzročilo nezadostno oskrbo naših uporabnikov s toplotno energijo v daljšem časovnem obdobju. Na direktorja TEŠ smo nemudoma naslovili dopis, v katerem opozarjamo na kršenje nekaterih členov Pogodbe o prodaji in nakupu toplotne energije, in zaprosili za pojasnilo razlogov, zakaj je do kršitve pogodbe prišlo. Prav tako od predstavnikov TEŠ pričakujemo konstruktiven pogovor in konkretne predloge rešitev, da ob morebitnih tovrstnih težavah v prihodnje ne bi bila več ogrožena kakovostna in nemotena oskrba uporabnikov s toplotno energijo. 

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.