Popravilo okvare na odvodu iz vodohrana RZ Hartl

V sklopu kohezijskih projektov se je v zadnjih letih obnovilo kar nekaj kilometrov javnega vodovoda Šaleške doline. Večinoma gre za obnovo dotrajanih transportnih vodovodov, ki imajo funkcijo distribucije vode od naprav za pripravo pitne vode do glavnih vodohranov na vodovodnem sistemu.

Tudi ostali del vodovodnega omrežja je že precej dotrajan, posledica tega so čedalje pogostejše okvare na kritičnih odsekih, kar je vse težje obvladljivo, nenehna popravila okvar pa so na dolgi rok precej dražja v primerjavi z obnovo takega cevovoda.

Glede na to, da je dotrajanega že precej vodovoda, ki ga je nemogoče obnoviti v kratkem časovnem obdobju, se je potrebno sanacije lotiti sistematično. Plan obnov je narejen na podlagi treh kriterijev – starosti cevovoda, materiala cevi ter pogostosti okvar na posameznih odsekih. Na ta način se je določil prioritetni seznam obnov posameznih odsekov primarnega vodovoda. Za predvidene sanacije se že pripravlja potrebna projektna dokumentacija, medtem ko je sama dinamika izvedbe odvisna od finančnih zmogljivosti lastnic javnega vodovoda kot tudi upravljavca le-tega.

Žal je tako, da dotrajanosti nizkih gradenj, kamor sodi tudi vodovod, ni mogoče vsakodnevno videti na lastne oči, jo pa definitivno občutimo takrat, ko odpremo pipo, vode pa od nikoder.