20221110 171443

Šaleška dolina se je znašla na pomembnem razpotju. Zaradi načrtovanega bližnjega zaprtja velenjskega premogovnika, evropske usmeritve k podnebni nevtralnosti in ambicioznih zavez iz Pariškega sporazuma je pred dolino zahtevno obdobje prestrukturiranja, ki poleg izzivov predstavlja tudi priložnosti za nadaljnji razvoj. Naš glavni cilj je, da na področju daljinskega ogrevanja do leta 2030 v celoti izstopimo iz premoga in preidemo na zelene vire energije. Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, ki je najstarejši in drugi največji daljinski sistem v državi, bo ogromen strokovni, organizacijski in finančni zalogaj. Z našim daljinskim sistemom trenutno s toplotno energijo oskrbujemo skoraj 40.000 prebivalcev in več kot 650 industrijskih uporabnikov.

Za nas je izjemno pomemben tudi odziv na predlagane tehnologije in terminski načrt, zato smo začeli z dialogom z vsemi ključnimi politikami in zainteresirano javnostjo. Predstavnice Šaleškega EKO Gibanja smo po predstavitvi prosili, naj nas usmerijo, katere vplive na okolje bi bilo ob preobrazbi še smiselno preveriti. Dogovorili smo se za odprt dialog ob celotnem procesu sprejemanja Akcijskega načrta. Hkrati vodimo tudi razgovore z družbama Termoelektrarna Šoštanj, Premogovnik Velenje in z njunim lastnikom, Holdingom Slovenske Elektrarne, ter s političnimi odločevalci, pristojnimi ministrstvi, in Evropsko Investicijsko banko. Sledile bodo predstavitve v vsaki krajevni skupnosti v Šaleški dolini. Le skupaj bomo lahko oblikovali končni predlog dokumenta, v katerem bodo upoštevane okoljsko in ekonomsko najbolj sprejemljive rešitve.

Osnutek Akcijskega načrta smo pripravili skupaj z občinama Velenje in Šoštanj in s strokovnimi partnerji (podjetji ELES, Kolektor in Esotech).

Na naslovni fotografiji je srečanje direktorjev Komunalnega podjetja in predstavnic Šaleškega EKO Gibanja