20200506 141617

Komunalno podjetje Velenje je končalo z vzdrževalnimi deli na sekundarnem kanalizacijskem omrežju na Partizanski cesti v Pesju (pred uvozom s Partizanske ceste na Podgorsko cesto), zaradi česar je bila v preteklih dveh tednih popolna zapora pločnika na tem odseku. Veseli nas, da smo z deli zaključili veliko pred predvidenim rokom, ki je bil sicer 27. 5. 2020.

Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujemo za strpnost in razumevanje v času izvajanja del.