slika 2

V sodelovanju s PGD Velenje smo v torek, 24. 9. 2019, na Centralni čistilni napravi v Šoštanju izvedli taktično gasilsko vajo za primer razlitja nevarne snovi, in sicer železovega(III) klorida (FeCl3). Namen nenapovedane vaje je bil preveriti ukrepanje zaposlenih ob izrednem dogodku, dostopnost intervencijskih vozil in preveriti primernost lovilnega območja v pimeru razlitja železovega triklorida. Vsi zaposleni so ravnali skladno s predpisi in navodili, ki predpisujejo ravnanje zaposlenih v primeru izrednih razmer. 

slika 3

slika 4

slika 8

slika 9