JAVNA NAROČILA
Razpisi

Posodobitev interne toplotne postaje ITP 507 C

Datum objave: 20. 2. 2018
Rok za oddajo ponudb: 13. 3. 2018 
Razpisna dokumentacija: zip 512
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti

Posodobitev interne toplotne postaje ITP 340-15

Datum objave:  20. 2. 2018
Rok za oddajo ponudb:  13. 3. 2018
Razpisna dokumentacija: zip 512
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti

Obnova magistralnega vročevoda TEŠ -CEP odsek faza II. B

Datum objave: 20. 2. 2018
Rok za oddajo ponudb: 15. 3. 2018 
Razpisna dokumentacija: zip 512
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti

Obnova UV zaščitnih premazov na magistralnem vročevodu TEŠ – CEP_odsek 6 faza

Datum objave: 20. 2. 2018
Rok za oddajo ponudb: 13. 3. 2018 
Razpisna dokumentacija: zip 512
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti

Prestavitev toplotne postaje TPP 410 iz objekta Živic na parcelo 3511/34

Datum objave: 20. 2. 2018
Rok za oddajo ponudb: 15. 3. 2018 
Razpisna dokumentacija: zip 512
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti

 

Vodovod Šoštanj, odsek Metleče - Matko

Datum objave: 23. 2. 2018
Rok za oddajo ponudb: 15. 3. 2018 do 9.00 ure
Razpisna dokumentacija: zip 512
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti

Tehnološka prenova TPP 431, Koroška cesta 1ab, Šoštanj

Datum objave: 8. 3. 2018
Rok za oddajo ponudb: 22. 3. 2018 do 9.00 ure
Razpisna dokumentacija: zip 512
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti

Obnova sekundarnega vodovoda na Cesti Simona Blatnika

Datum objave: 9. 3. 2018
Rok za oddajo ponudb: 22. 3. 2018 do 9.00 ure
Razpisna dokumentacija: zip 512
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti

Obnova vodovoda in kanalizacije na Tekavčevi cesti in Cesti heroja Šercerja v Šoštanju, II. faza

Datum objave: 14. 3. 2018
Rok za oddajo ponudb: 30. 3. 2018 do 9.00 ure
Razpisna dokumentacija: zip 512
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti

Obnova vodovoda in kanalizacije v Šmartnem ob Paki in Rečici – območje 4

Datum objave: 19. 3. 2018
Rok za oddajo ponudb: 30. 3. 2018 do 9.00 ure
Razpisna dokumentacija: zip 512
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti