CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

Veljavnost od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Komunalno podjetje Velenje d. o. o. obračunava komunalne dobrine in storitve skladno z veljavno zakonodajo na področju oskrbe z zemeljskim plinom na območju Mestne občine Velenje in občine Šoštanj. 

Vrsta ostale storitve*Enota mereOsnovna cena v EURDDV – 22 % v EURSkupaj cena z DDV v EUR
A. PODATKOVNE STORITVE        
1 Izredni obračun na zahtevo uporabnika račun 3,47 0,76 4,23
2 Ponovni izpis računa in položnice izpis 2,05 0,45 2,50
3 Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema izpis 2,62 0,58 3,20
4 Strošek drugega in naslednjih opominov opomin 1,20 0,00 1,20

* Opombe: 

A4. Strošek drugega in naslednjih opominov - Strošek drugega in naslednjih opominov se obračuna za uporabnika v skladu z 27a. členom ZVPot.
 
Vrsta ostale storitve*Enota mereOsnovna cena v EURDDV – 22 % v EURSkupaj cena z DDV v EUR
B. STORITVE NA SISTEMU PRIKLJUČNO MESTO UPORABNIKA        
1 Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom storitev 24,34 5,35 29,69
2 Izredni odčitek merilne naprave, ki omogoča daljinski dostop do podatkov meritev storitev 6,78 1,49 8,27
3 Daljinski odklop odjemnega mesta, opremljenega z opremo, ki omogoča upravljanje na daljavo. storitev 0,00 0,00 0,00
4 Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez demontaže plinomera) storitev 31,64 6,96 38,60
5 Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in demontažo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25) storitev 46,23 10,17 56,40
6 Neuspešen poskus odklopa storitev 31,64 6,96 38,60
7 Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez vgradnje plinomera) storitev 31,64 6,96 38,60
8 priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in vgradnjo mehovnega plinomera velikosti G1.6 do G25) storitev 46,23 10,17 56,40
9 Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije do 50 kW ali za manjši obseg izvedenih instalacij storitev 25,80 5,68 31,48
10 Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije nad 50 kW ali večji obseg izvedenih instalacij storitev 28,38 6,24 34,62
11 Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa - 22,19 4,88 27,07
12 Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW storitev 35,91 7,90 43,81
13 Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW storitev 55,75 12,27 68,02
14 Kontrolni pregled točnosti meritev mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na zahtevo uporabnika storitev 31,85 7,00 38,86
15 Namestitev kontroliranega mehovnega plinomera velikosti do G1.6 do G25 na zahtevo uporabnika storitev 31,85 7,00 38,86

*Opombe:

 • B11. Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW - V ceni ni zajet preizkus trdnosti in tesnosti plinske napeljave. Strošek uplinjanja ob prvem aktiviranju notranje plinske napeljave oziroma odjemnega mesta se uporabniku ne zaračuna.

 • B12. Uplinjanja plinske instalacije nad 50 kW - V ceni ni zajet preizkus trdnosti in tesnosti plinske napeljave. Strošek uplinjanja ob prvem aktiviranju notranje plinske napeljave oziroma odjemnega mesta se uporabniku ne zaračuna.

 • B Storitve na sistemu - Pri storitvah na sistemu se obračuna:
  • material ločeno, z upoštevanjem dejansko nastalih materialnih stroškov,
  • potni stroški ločeno, z upoštevanjem kilometrine in dejansko opravljenih kilometrov.
 
Vrsta ostale storitve*Enota mereOsnovna cena v EURDDV – 22 % v EURSkupaj cena z DDV v EUR
C. OZNAČEVANJE TRAS PLINOVODOV IN NADZOR        
1 Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m ura 24,00 5,28 29,28
2 Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m po urah ura 25,80 5,68 31,48
3 Nadzor v varovalnem pasu plinovoda ura 25,80 5,68 31,48

*Opombe:

 • C3. Nadzor v varovalnem pasu plinovoda - Pri tej storitvi se  obračuna:
  • material ločeno, z upoštevanjem dejansko nastalih materialnih stroškov,
  • potni stroški ločeno, z upoštevanjem kilometrine in dejansko opravljenih kilometrov.
 Enota mereOsnovna cena v EURDDV – 22 % v EURSkupaj cena z DDV v EUR
D. OSTALE STORITVE        
1 Opravila monterja ura 22,86 5,03 27,89
2 Opravila delavca z visoko izobrazbo ura 25,80 5,68 31,48
3 Opravila izven delovnega časa (pribitek) ura 12,90 2,84 15,74
4 Kilometrina osebni avto km 0,37 0,08 0,45

 

PDF IKONA   Cenik v .pdf