CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

Veljavnost od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 za posamezne tarifne skupine

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. obračunava komunalne dobrine oz. storitve skladno z veljavno zakonodajo na področju oskrbe z zemeljskim plinom na območju Mestne občine Velenje in občine Šoštanj.

1. Cene za uporabo omrežij

  • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 86/18)
  • Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 21/2018)
  • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Velenje (Uradni list RS, št. 68/07)
  • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 119/07)
  • Splošni pogoji za dobavo in odjema plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 68/09)

1.1. Cene za uporabo omrežnine 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Odjemna skupinaTarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi Zakupljena zmogljivost Pavšal (CFPi) Moč (CFMi) Zmogljivost (CFZi) Poraba (CVPi)
Enota  [kWh/leto] [EUR] [EUR/kW] [EUR/(kWh/dan)] [EUR/kWh]
CDK1 0 - 2.000 1,61853     0,03447
CDK2 2.001 - 5.000 4,21923     0,01958
CDK3 5.001 - 15.000 6,03602     0,01670
CDK4 15.001 - 25.000 8,75417     0,01559
CDK5 25.001 - 50.000 15,35492     0,01325
CDK6 50.001 - 100.000 39,86130 0,16122   0,01158
CDK7 100.001 - 300.000 70,04000 0,45679   0,00882
CDK8 300.001 - 800.000 92,70000 0,34952   0,00861
CDK9 800.001 - 1.300.000 108,15000 0,32320 0,00000 0,00833
CDK10 1.300.001 - 2.000.000     0,05752 0,00745
CDK11 2.000.001 - 6.000.000     0,05481 0,00587
CDK12 6.000.001 - 10.000.000     0,05060 0,00546
CDK13 10.000.001 - 50.000.000     0,04452 0,00484
CDK14 50.000.001 - 150.000.000     0,04452 0,00422
CDK15 Nad 150.000.001     0,04452 0,00402

1.2. Cene za izvajanje meritev

Cena za izvajanje meritev v EUR na mesec je določena glede na število in značilnost merilnih naprav. Cena za izvajanje meritev predstavlja osnovno ceno za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja. Pri obračunu je pomemben podatek tip plinomera, ki določa faktor f1, s katerim se množi cena za meritve določene z zgoraj opredeljenimi akti.

  Tarifne postavke za meritve - za mesec
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave (VU)
Tip plinomera f1* Osnovna cena za izvajanje meritev (EUR/mesec) Osnovna cena v EUR/mesec DDV – 22% v EUR/mesec Skupaj cena z DDV v EUR/mesec
G-4 1,10 1,14015 1,2542 0,2759 1,5301
G-6 1,40 1,14015 1,5962 0,3512 1,9474
G-16 4,30 1,14015 4,9026 1,0786 5,9812
G-25 5,60 1,14015 6,3848 1,4047 7,7895
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave (VL)
G % 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja (VN)
G % 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000

*Faktor f1 za izračun zneska za meritve

PDF IKONA   Cenik v .pdf