CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

Veljavnost od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 za posamezne tarifne skupine

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. obračunava storitve operaterja distribucijskega sistema skladno z veljavno zakonodajo na področju oskrbe z zemeljskim plinom na območju Mestne občine Velenje in občine Šoštanj.

Skladno s sprejetim Zakonom o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cene energentov – ZNUDDVE z uveljavitvijo s 1. 9. 2022 se za začasno obdobje določa obračunavanje in plačevanje DDV po nižji stopnji 9,5 % za dobave od 1. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023.

1. Cene za storitve uporabe omrežja

  • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 86/18),
  • Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 21/2018),
  • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografski območji Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 91/2020).

1.1. Cene za uporabo omrežnine 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

Odjemna skupinaTarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi Zakupljena zmogljivost Pavšal (CFPi) Moč (CFMi) Zmogljivost (CFZi) Poraba (CVPi)
Enota  [kWh/leto] [EUR] [EUR/kW] [EUR/(kWh/dan)] [EUR/kWh]
CDK1 0 - 2.000 1,76862     0,03767
CDK2 2.001 - 5.000 4,61047     0,02140
CDK3 5.001 - 15.000 6,59572     0,01825
CDK4 15.001 - 25.000 9,56591     0,01704
CDK5 25.001 - 50.000 16,77874     0,01447
CDK6 50.001 - 100.000 43,55748 0,17616   0,01265
CDK7 100.001 - 300.000 76,53460 0,49915   0,00963
CDK8 300.001 - 800.000 101,29579 0,38193   0,00942
CDK9 800.001 - 1.300.000 118,17843 0,35317 0,00000 0,00911
CDK10 1.300.001 - 2.000.000     0,05924 0,00814
CDK11 2.000.001 - 6.000.000     0,05645 0,00642
CDK12 6.000.001 - 10.000.000     0,05212 0,00596
CDK13 10.000.001 - 50.000.000     0,04585 0,00529
CDK14 50.000.001 - 150.000.000     0,04585 0,00461
CDK15 Nad 150.000.001     0,04585 0,00439

 

Odjemna skupinaTarifna postavka za distribucijo – za mesec z 9,5 % DDV
CDKi Zakupljena zmogljivost Pavšal (CFPi) Moč (CFMi) Zmogljivost (CFZi) Poraba (CVPi)
Enota  [kWh/leto] [EUR] [EUR/kW] [EUR/(kWh/dan)] [EUR/kWh]
CDK1 0 - 2.000 1,93664     0,04125
CDK2 2.001 - 5.000 5,04847     0,02343
CDK3 5.001 - 15.000 7,22231     0,01998
CDK4 15.001 - 25.000 10,47467     0,01866
CDK5 25.001 - 50.000 18,37272     0,01585
CDK6 50.001 - 100.000 47,69544 0,19290   0,01385
CDK7 100.001 - 300.000 83,80539 0,54657   0,01055
CDK8 300.001 - 800.000 110,91889 0,41821   0,10315
CDK9 800.001 - 1.300.000 129,40538 0,38672 0,00000 0,00998
CDK10 1.300.001 - 2.000.000     0,06487 0,00891
CDK11 2.000.001 - 6.000.000     0,06181 0,00703
CDK12 6.000.001 - 10.000.000     0,05707 0,00653
CDK13 10.000.001 - 50.000.000     0,05021 0,00579
CDK14 50.000.001 - 150.000.000     0,05021 0,00505
CDK15 Nad 150.000.001     0,05021 0,00481

1.2. Cene za izvajanje meritev

Cena za izvajanje meritev v EUR na mesec je določena glede na število in značilnost merilnih naprav. Cena za izvajanje meritev predstavlja osnovno ceno za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja. Pri obračunu je pomemben podatek tip plinomera, ki določa faktor f1, s katerim se množi cena za meritve določene z zgoraj opredeljenimi akti.

  Tarifne postavke za meritve - za mesec
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave (VU)
Tip plinomera f1* Osnovna cena za izvajanje meritev (EUR/mesec) Osnovna cena v EUR/mesec DDV – 9,5% v EUR/mesec Skupaj cena z DDV v EUR/mesec
G-4 1,10 1,0833 1,1916 0,1132 1,3048
G-6 1,40 1,0833 1,5166 0,1441 1,6607
G-10 3,90 1,0833 4,2249 0,4014 4,6263
G-16 3,90 1,0833 4,2249 0,4014 4,6263
G-25 5,35 1,0833 5,7957 0,5506 6,3463
G-100 25,05 1,0833 27,1367 2,5780 29,7147
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave (VL)
G % 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja (VN)
G % 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000

*Faktor f1 za izračun zneska za meritve

PDF IKONA   Cenik v .pdf