CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje
PDF IKONA Cenik komunalnih storitev od 1. 3. 2019
PDF IKONA Cenik komunalnih storitev od 1. 2. 2019
PDF IKONA Cenik storitev oskrbe s pitno vodo od 1. 1. 2017
PDF IKONA Cenik storitev oskrbe s pitno vodo od 1. 4. 2016
PDF IKONA Cenik komunalnih dobrin in storitev od 1. 1. 2016
PDF IKONA Cenik komunalnih dobrin in storitev od 1. 8. 2015 
PDF IKONA Cenik komunalnih dobrin in storitev od 1. 1. 2015 
PDF IKONA Cenik komunalnih dobrin oz. storitev od 1. 6. 2014
PDF IKONA Cenik komunalnih dobrin oz. storitev od 1. 3. 2014
PDF IKONA Cenik komunalnih dobrin oz. storitev od 1. 1. 2014 
PDF IKONA Cenik komunalnih dobrin oz. storitev od 1. 9. 2013 
PDF IKONA Cenik komunalnih dobrin oz. storitev od 1. 7. 2013
PDF IKONA Cenik komunalnih dobrin oz. storitev od 1. 3. 2013 
PDF IKONA Cenik komunalnih dobrin oz. storitev od 1. 10. 2011
PDF IKONA Cenik komunalnih dobrin oz. storitev od 1. 2. 2011 
PDF IKONA Cenik komunalnih dobrin oz. storitev od 1. 1. 2011 
PDF IKONA Cenik komunalnih dobrin oz. storitev od 1. 8. 2010
PDF IKONA Cenik komunalnih dobrin oz. storitev od 1. 7. 2010
PDF IKONA Cenik komunalnih dobrin oz. storitev od 1. 2. 2010
PDF IKONA Cenik komunalnih dobrin oz. storitev od 1. 10. 2009
PDF IKONA Cenik komunalnih dobrin oz. storitev od 1. 1. 2009 
PDF IKONA Cenik števnine vodomerov in vodovodnih priključkov 1. 11. 2009
PDF IKONA Cenik števnine evidenčnih vodomerov 1. 1. 2009