CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

Veljavnost od 1. 9. 2021.

Z.št.Vrsta delaEMOsnovna cena v EUR22% DDV v EURCena z DDV v EUR
D. Toplota - ostale storitve (na podlagi Sistemskih obratovalnih navodil, UL RS št. 88/2016)
1 Gradbeno ogrevanje - OGP01, 02, 03 gosp., posl. 1., 2., 3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) MWh 57,04509 12,54992 69,59501
2 Gradbeno ogrevanje - OGP01, 02, 03 ind. 1., 2., 3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) MWh

57,04509

12,54992 69,59501
3 Neupravičen odjem toplote - OGP01,02,03 gosp., posl. 1.,2.,3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) MWh 87,76168 19,30757 107,06925
4 Neupravičen odjem toplote - OGP01, 02, 03 ind. 1., 2., 3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) MWh 87,76168 19,30757 107,06925

 

PDF IKONA Cenik v .pdf