CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

Veljavnost od 2. 7. 2015

Zap. št.Vrsta dokumentaEnota mereCena v EUR brez DDV22 % DDVCena v EUR z DDV
1. Fotokopija formata A4 Stran 0,06  0,01  0,07 
2. Fotokopija formata A3 Stran  0,13  0,03  0,15 
3. Fotokopija večjega formata Stran  1,25  0,28  1,53 
4. Barvna kopija formata A4  Stran  0,63 0,14  0,77 
5. Barvna kopija formata A3 Stran  1,25  0,28  1,53 
6. Elektronski zapis na eni zgoščenki CD  Kos  2,09  0,46  2,55 
7. Elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R Kos  2,92  0,64  3,56 
8. Elektronski zapis na eni disketi Kos  1,25  0,28  1,53 
9. Ponetek na eni videokaseti  Kos  4,17  0,92  5,09 
10. Posnetek na eni avdio kaseti  Kos  2,09  0,46  2,55 
11. Pretvorba dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko  Stran  0,13  0,03  0,16 
12. Pretvorba barvnega dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko Stran  1,25  0,28  1,53 
13. Pretvorba dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko Kos 0,08 0,02 0,10
14. Pretvorba barvnega dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko Kos 1,13 0,03  0,16 
15. Posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe s strani delavca s V. stopnjo izobrazbe  Ura 10,00  2,20  12,20 
16. Posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe s strani delavca s VI. stopnjo izobrazbe  Ura 11,00  2,42  13,42 
17. Posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe s strani delavca s VII. stopnjo izobrazbe Ura 19,61  4,31   23,92
18. Poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve

Materialni stroški posredovanja IJZ se zaračunajo po najvišjih cenah materialnih stroškov, določenih z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi IJZ (UL RS, št. 76/05, 119/07).