CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

Veljavnost od 1. 1. 2020.

Z.št.Vrsta delaEMOsnovna cena v EUR22% DDV v EURCena z DDV v EUR
A. Storitev izdelave soglasij
1 Izdelava soglasij ob spremembi obračunske moči storitev 50,49 11,11 61,60
B. Storitve odklopa in priklopa
1 Odklop z omrežja storitev 46,23 10,17 56,40
2 Ponovni priklop na omrežje storitev 63,40 13,95 77,35
3 Prevoz in izguba časa do koristnika storitev 6,05 1,33 7,38
C. Ostale storitve
1 Strošek opomina - široka potrošnja kom 0,46    
2 Strošek opomina - ind. uporabniki kom 2,10    
D. Toplota - ostale storitve (na podlagi Sistemskih obratovalnih navodil, UL RS št. 88/2016)
1 Gradbeno ogrevanje - OGP01, 02, 03 gosp., posl. 1., 2., 3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) MWh 35,78394 7,87247 43,65641
2 Gradbeno ogrevanje - OGP01, 02, 03 ind. 1., 2., 3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) MWh 35,78394 7,87247
43,65641
3 Neupravičen odjem toplote - OGP01, 02, 03 gosp., posl. 1., 2., 3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) MWh 55,05222 12,11149 67,16371
4 Neupravičen odjem toplote - OGP01, 02, 03 ind. 1., 2., 3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) MWh 55,05222 12,11149 67,16371

 

PDF IKONA   Cenik v .pdf