CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. opravlja izbirno gospodarsko javno službo s parkirišči in z garažnimi hišami skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,št. 18/2008 in 1/2016) ter obračunava storitve upravljanja s parkirišči ter garažnimi hišami skladno z veljavnim cenikom podjetja.

 Veljavnost od 1. 1. 2020.

Zap. št.Vrsta karte

Letna cena 2019

Od 16.2. do 15.3.Od 16.3. do 15.4.Od 16.4. do 15.3.Od 16.5. do 15.6.Od 16.6. do 15.7.Od 16.7. do 15.8.Od 16.8. do 15.9.Od 16.9. do 15.10.Od 16.10. do 15.11.Od 16.11. do 15.12.Od 16.12. do 31.12.
1. Letna karta MC 204,92 187,84 170,77 153,69 136,61 119,54 102,46 85,38 68,31 51,23 34,15 17,08
  22 % DDV 45,08 41,33 37,57 33,81 30,05 26,30 22,54 18,78 15,03 11,27 7,51 3,76
  SKUPAJ 250,00 229,17 208,34 187,50 166,67 145,83 125,00 104,17 83,33 62,50 41,67 20,83
                           
2. Letna karta GH 204,92 187,84 170,77 153,69 136,61 119,54 102,46 85,38 68,31 51,23 34,15 17,08
  22 % DDV 45,08 41,32 37,57 33,81 30,05 26,30 22,54 18,78 15,03 11,27 7,51 3,76
  SKUPAJ 250,00 229,16 208,34 187,50 166,66 145,84 125,00 104,16 83,33 62,50 41,67 20,83
                           
3. Zlata karta GH 286,885 262,98 239,07 215,16 191,26 167,35 143,44 119,54 95,63 71,72 47,81 23,91
  22 % DDV 63,11 57,86 52,60 47,34 42,08 36,82 31,56 26,30 21,04 15,78 10,52 5,26
  SKUPAJ 350,00 320,84 291,67 262,50 233,34 204,17 175,00 145,84 116,67 87,50 58,33 29,17