CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. opravlja izbirno gospodarsko javno službo s parkirišči in z garažnimi hišami skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/2008 in 1/2016) in obračunava storitve upravljanja s parkirišči ter garažnimi hišami na podlagi Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu posameznih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (Uradni Vestnik MO- Velenje, št. 12/2010-UPB1, 27/2010, 7/2011, 23/2011, 13/2013, 17/2013, 20/2014, 37/2014, 4/2015, 11/2015, 3/2016, 12/2016, 10/2018, 17/2019, 29/2020, 2/2021, 7/2021 in 9/2021).

Veljavnost od 2. 8. 2021.

 StoritevPerioda parkiranjaUrnik parkiranjaOsnovna cena v EUR
    brez DDV22 % DDVcena z DDV
1 PARKIRNINA NA PARKOMATIH          
1.1 Cona A, B 1 ura plačljivo 7.00 do 15.30;
sobota nedelja in prazniki ni plačljivo
0,49 0,11 0,60
1.2 Cona C, D 1 ura plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu 0,33 0,07 0,40
1.3 Cona E 1 ura plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu 0,49 0,11 0,60
2 PARKIRNINA V GARAŽNIH HIŠAH          
2.1 GH Mercator 1 ura plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu 0,25 0,05 0,30
2.2 GH Avtobusna postaja 1 ura plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu 0,25 0,05 0,30
2.3 GH Gorica 1 ura plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu 0,25 0,05 0,30
2.4 GH Zdravstveni dom 1 ura plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu 0,49 0,11 0,60
3 PARKIRNINA CONA VISTA   v času od 1. maja do 30. septembra vse dni v tednu
med 8.00 in 22.00 uro
     
3.1 Parkirnina na parkomatu - do 1 ure 1 ura parkiranje do 60 minut - brezplačno 0,00 0,00 0,00
3.2 Parkirnina na parkomatu - 1 ura 1 ura parkiranje 60 minut 0,82 0,18 1,00
3.3 Parkirnina na parkomatu - 2 uri 2 uri parkiranje 120 minut 1,64 0,36 2,00
3.4 Parkirnina na parkomatu - 3 ure 3 ure parkiranje 180 minut 2,46 0,54 3,00
3.5 Parkirnina na parkomatu - 4 ure 4 ure parkiranje 240 minut 3,28 0,72 4,00
3.6 Parkirnina na parkomatu - 5 ur 5 ur parkiranje 300 minut 4,10 0,90 5,00
3.7 Nadomestilo za izgubo parkirnega listka kos - 8,20 1,80 10,00