CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

Veljavnost od 1. 3. 2019.

Z.št.Vrsta delaEMOsnovna cena v EUR22% DDV v EURCena z DDV v EUR
D. Toplota - ostale storitve (na podlagi Sistemskih obratovalnih navodil, UL RS št. 88/2016)
1 Gradbeno ogrevanje - OGP01, 02, 03 gosp., posl. 1., 2., 3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) MWh 35,78394 7,87247 43,65641
2 Gradbeno ogrevanje - OGP01, 02, 03 ind. 1., 2., 3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) MWh

35,78394

7,87247 43,65641
3 Neupravičen odjem toplote - OGP01,02,03 gosp., posl. 1.,2.,3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) MWh 55,05222 12,11149 67,16371
4 Neupravičen odjem toplote - OGP01, 02, 03 ind. 1., 2., 3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) MWh 55,05222 12,11149 67,16371

 

PDF IKONA Cenik v .pdf

 

 

 

Veljavnost od 1. 7. 2020

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. obračunava storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnim napravami skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), Uredb o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) in Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08).

V okviru izvajana storitev z nepretočnimi, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnim napravami (MKČN) je obvezno praznjenje grezničnih gošč po načrtu praznjenja izvajalca javne službe, najmanj enkrat na tri leta. V primeru želja uporabnikov po pogostejšem odvozu gošč iz obstoječih greznic se storitev obračuna po ceniku spodaj.

Zap. št.

Opis storitve

EM

Osnovna cena v EUR

DDV – 9,5 oz. 22 % v EUR

Vrednost z DDV v EUR

 A.

 PREGLED MKČN, manjše od 50 PE

1

 

Vpis MKČN v evidence KPV in ARSO   

(pregled dostavljene dokumentacije - poročilo o prvih meritvah, nastavitev evidenc KPV, oprostitev plačila okoljske dajatve in izvedba registracije MKČN na ARSO, se pojavlja prvič ob registraciji MKČN.

 

ura

 

39,86

 

8,77

 

48,63

2

Izdelava pregleda male komunalne čistilne naprave (MKČN) 

(pregled MKČN se izvede prvo koledarsko leto po izvedbi prvih meritev pregleda MKČN, ki se nato izvaja vsako tretje leto, pri čemer je strošek prvega in vseh ostalih pregledov MKČN enak, in vključuje:

  • ogled čistilne naprave in izdelava zapisnika o pregledu naprave (2 uri)
  • prevoz in izgubo časa do koristnika
  • izdelavo Poročila o pregledu MKČN, vpis podatkov v evidenc KPV, oprostitev plačila okoljske dajatve in poročanje o MKČN na ARSO (1ura)

storitev

85,77

18,87

104,64

B.

 Prevzem, transport in obdelava blata iz greznic in MKČN

1

Obdelava biološkega blata iz MKČN na CČN

m3

17,0960

1,62

18,72

2

Prevzem in transport blata iz MKČN oz. greznic do CČN

storitev

45,00

4,28

49,28

 

PDF IKONA Cenik v .pdf

PDF IKONA Cenik parkirnih kart z veljavnostjo od 1. 6. 2020
PDF IKONA Cenik parkirnih kart po mesecih z veljavnostjo od 1. 6. 2020
PDF IKONA Cenik parkirnih kart z veljavnostjo od 1. 1. 2020
PDF IKONA Cenik parkirnih kart po mesecih z veljavnostjo od 1. 1. 2020
PDF IKONA Cenik parkirnih kart z veljavnostjo od 1. 1. 2019
PDF IKONA Cenik parkirnih kart po mesecih z veljavnostjo od 1. 1. 2019
PDF IKONA Cenik parkirnih kart z veljavnostjo od 5. 7. 2018
PDF IKONA Cenik parkirnih kart po mesecih z veljavnostjo od 5. 7. 2018
PDF IKONA Cenik parkirnih kart z veljavnostjo od 1. 1. 2018
PDF IKONA Cenik parkirnih kart po mesecih z veljavnostjo od 1. 1. 2018
PDF IKONA Cenik parkirnih kart z veljavnostjo od 1. 1. 2017
PDF IKONA Cenik parkirnih kart po mesecih z veljavnostjo od 1. 1. 2017
PDF IKONA Cenik komunalnih storitev od 1. 3. 2019
PDF IKONA Cenik komunalnih storitev od 1. 2. 2019
PDF IKONA Cenik storitev povezanih z greznicami in MKČN od 1. 4. 2017
PDF IKONA Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode od 1. 1. 2017 
PDF IKONA Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode od 1. 4. 2016

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. opravlja izbirno gospodarsko javno službo s parkirišči in z garažnimi hišami skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,št. 18/2008 in 1/2016) ter obračunava storitve upravljanja s parkirišči ter garažnimi hišami skladno z veljavnim cenikom podjetja.

 Veljavnost od 1. 7. 2020.

OznakaVrsta karte

Letna cena 2020

Od 16.2. do 15.3.Od 16.3. do 15.4.Od 16.4. do 15.3.Od 16.5. do 15.6.Od 16.6. do 15.7.Od 16.7. do 15.8.Od 16.8. do 15.9.Od 16.9. do 15.10.Od 16.10. do 15.11.Od 16.11. do 15.12.Od 16.12. do 31.12.
20103 Letna karta MC 204,92 187,84 170,77 153,69 136,61 119,54 102,46 85,38 68,31 51,23 34,15 17,08
  22 % DDV 45,08 41,33 37,57 33,81 30,05 26,30 22,54 18,78 15,03 11,27 7,51 3,76
  SKUPAJ 250,00 229,17 208,34 187,50 166,67 145,83 125,00 104,17 83,33 62,50 41,67 20,83
                           
20105 Letna karta GH 204,92 187,84 170,77 153,69 136,61 119,54 102,46 85,38 68,31 51,23 34,15 17,08
  22 % DDV 45,08 41,32 37,57 33,81 30,05 26,30 22,54 18,78 15,03 11,27 7,51 3,76
  SKUPAJ 250,00 229,16 208,34 187,50 166,66 145,84 125,00 104,16 83,33 62,50 41,67 20,83
                           
20107 Zlata karta GH 286,885 262,98 239,07 215,16 191,26 167,35 143,44 119,54 95,63 71,72 47,81 23,91
  22 % DDV 63,11 57,86 52,60 47,34 42,08 36,82 31,56 26,30 21,04 15,78 10,52 5,26
  SKUPAJ 350,00 320,84 291,67 262,50 233,34 204,17 175,00 145,84 116,67 87,50 58,33 29,17
                           
23228
Letna karta GH
Avtobusna postaja,
III. etaža
245,90 225,41 204,92 184,43 163,93 143,44 122,95 102,46 81,97 61,48 40,98 20,49
  22 % DDV 54,10 49,59 45,08 40,57 36,06 34,56 27,05 22,54 18,03 13,52 9,02 4,51
  SKUPAJ 300,00 275,00 250,00 225,00 200,00 175,00 150,00 125,00 100,00 75,00 50,00 25,00

 

PDF IKONA Cenik v .pdf obliki