CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje
OPIS STORITVEEnota mereOsnovna cena v EURDDV- 9,5% v EURSkupaj z DDV v EUR
OSKRBA S PITNO VODO (široka in industrijska potrošnja)        
- vodarina m3 0,6571 0,0624 0,7195
- vodarina znižana za vodno povračilo m3 0,5933 0,0564 0,6497
- omrežnina – voda – subvencionirani uporabniki (gospodinjstva ter ostali izvajalci nepridobitnih dejavnosti)* mesec      
Vodomer – velikost merilnika dN Faktor omrežnine Osnovna cena v EUR/mesec DDV - 9,5% v EUR Skupaj z DDV v EUR
DN ≤ 20 1,00 9,1000 0,8645 9,9645
20 < DN < 40 3,00 27,3000 2,5935 29,8935
40 ≤ DN < 50 10,00 91,0000 8,6450 99,6450
50 ≤ DN < 65 15,00 136,5000 12,9675 149,4675
65 ≤ DN < 80 30,00 273,0000 25,9350 298,9350
80 ≤ DN < 100 50,00 455,0000 43,2250 498,2250
100 ≤ DN < 150 100,00 910,0000 86,4500 996,4500
150 ≤ DN 100,00 1.820,0000 172,9000 1.992,9000
- omrežnina – voda – nesubvencionirani uporabniki (izvajalci pridobitnih dejavnosti)* mesec      
Vodomer – velikost merilnika dN Faktor omrežnine Osnovna cena v EUR/mesec DDV - 9,5% v EUR Skupaj z DDV v EUR
DN ≤ 20 1,00 12,6077 1,1977 13,8054
20 < DN < 40 3,00 37,8232 3,5932 41,4164
40 ≤ DN < 50 10,00 126,0775 11,9774 138,0549
50 ≤ DN < 65 15,00 189,1162 17,9660 207,0822
65 ≤ DN < 80 30,00 378,2324 35,9321 414,1645
80 ≤ DN < 100 50,00 630,3873 59,8868 690,2741
100 ≤ DN < 150 100,00 1.260,7747 119,7736 1.380,5483
150 ≤ DN 100,00 2.521,5493 239,5472 2.761,0965